Reservation for dinner at Ca Na Lloba

En cas de plutja, tenim habilitada la Sala interior.

En caso de lluvia, tenemos habilitada la Sala interior

In case of rain, we have the indoor room enabled

Odoo • Imatge amb peu de foto
Ca Na Lloba, obrador de Cerveses Lluna
Date & Time
Friday

September 8, 2023

8:00 PM 11:30 PM Europe/Madrid
Location

Articultura de la terra Coop.V.

Barranc de Na Lloba, 31
03801 Alcoi/Alcoy
Spain
676 11 54 60 / 966 27 81 13
676 11 54 60
info@cerveseslluna.com
Get the direction
Organizer

Articultura de la terra Coop.V.

676 11 54 60 / 966 27 81 13
676 11 54 60
info@cerveseslluna.com
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Hashtag: #canalloba